Formal Consultation Documents

‘Dear Parent/Carer/Teacher/Support Staff/Governor,

Flintshire County Council has today published Consultation Documents for the proposal to amalgamate Brynford Community Primary School and Lixwm Community Primary School to create one area school from 1 September 2019.  Please see link below:

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Area-Review-Brynford-and-Lixwm.aspx

Area Review Brynford and Lixwm www.flintshire.gov.uk Proposal to Amalgamate Brynford Community Primary School and Lixwm Community Primary School to create one area school from 1 September 2019

The Consultation period will run from 15 March 2018 to 10 May 2018.

‘Annwyl Riant/Gofalwr/Athro/Staff Cefnogi/Llywodraethwr,

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod y Dogfennau Ymgynghori ar gyfer y cynnig I uno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Licswm I greu un Ysgol fro o 1 Medi 2019 wedi cael eu cyhoeddi heddiw.  Gweler y ddolen isod:

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Area-Review-Brynford-and-Lixwm.aspx

Adolygiad Ardal Brynford a Lixwm www.siryfflint.gov.uk Cynnig i Gyfuno Ysgol Gynradd Gymunedol Brynford ac Ysgol Gynradd Gymunedol Lixwm i greu un ysgol ardal o 1 Medi 2019

Bydd y cynfod ymgynghori’n digwydd o 14 Mawrth hyd at 10 Mai 2018’.