News: Data Vouchers / SIMs

Cardiau SIM a thalebau data am ddim i breswylwyr Sir y Flint                       Free SIM cards and data vouchers for Flintshire residents

Yw cost eich ffioedd data misol neu ychwanegiad yn eich atal rhag mynd ar-lein?   Oes gennych chi gysylltiad rhyngrwyd gwael neu ddim o gwbl gartref neu pan rydych yn mynd o gwmpas?

Os ydych yn 18 oed neu’n hyn, ar incwm isel ac yn ateb ydi/ oes i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, gallwch gael cerdyn SIM AM DDIM a thaleb data drwy’r cynllun Banc Data Cenedlaethol.

Mae’r cynllun ar sail ymddiriedaeth, felly nid oes angen cerdyn adnabod na thystiolaeth o incwm, yr unig beth sydd arnoch angen ei wneud yw galw heibio un o’r pum Canolfan Cyswllt y Cyngor rhwng 9am a 4.30pm ar un o’r diwrnodau a restrir isod, a bydd un o’n Hymgynghorwyr yn rhoi pecyn i chi:

Bwcle – Dydd Mawrth neu ddydd Iau

Cei Connah, Fflint neu Dreffynnon – Dydd Llun i ddydd Gwener

Yr Wyddgrug – Dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener

Peidiwch â cholli’r cyfle o fod ar-lein, ewch i nôl eich pecyn data am ddim heddiw!

Is the cost of your monthly or top-up data charges stopping you getting online?   Do you have poor or no internet connect either at home or when you are out and about?

If you are 18 years or over, on a low income and answer yes to any of the questions above you can pick up a FREE SIM card and data voucher through the National Databank scheme.

The scheme is based on trust, so no ID or proof of income is needed, all you have to do is call into one of the Council’s five Connects Centres between 9am and 4.30pm on one the days listed below and one of our Advisors will give you your pack:

Buckley – Tuesday or Thursday

Connah’s Quay, Flint or Holywell – Monday to Friday

Mold – Monday, Wednesday or Friday

Don’t miss out on the benefits of being online, get your free data pack today!