News: Dylan Thomas Competition

For anyone interested in entering please see the information below.

DearTeacher,

As part of this year’s International Dylan Thomas Day, which is celebrated on 14 May each year, DylanED is inviting 8-11 year olds across Wales to take part in a very special competition.

The competition, which is entitled ‘My Favourite Dream’ is based around Dylan Thomas’ story A Visit to Grandpa’s

Following in the footsteps of Swansea’s foremost writer and storyteller, the competition will look for children aged 8-11 to submit a short story (100 words), poem or picture of their own favourite dream.

Competition winners will receive a number of goodies including a trophy, framed copy of their work and goody bag. Selected entries will also feature in an online exhibition.

Entries should be submitted electronically byFriday 1st Mayto  with the title ‘DylanED – my favourite dream.’

*Please note – due to current circumstances we are only able to accept entries electronically.

Download entry form here

AnnwylAthro,


Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas eleni, sy’n cael ei ddathlu ar 14 Mai bob blwyddyn, mae ein rhaglen addysg ac ysgolion, DylanED, yn gwahodd plant 8-11 oed i gymryd rhan mewn cystadleuaeth arbennig iawn.

Mae’r gystadleuaeth – ‘Fy Hoff Freuddwyd.’ –  yn seiliedig ar stori Dylan Thomas, A Visit to Grandpa’s. 

Gan ddilyn yn ôl traed ysgrifennwr a storïwr enwocaf Abertawe, bydd y gystadleuaeth yn gwahodd plant rhwng 8 ac 11 oed i gyflwyno stori fer (100 o eiriau), cerdd neu lun o’u hoff freuddwyd eu hunain.

Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn nifer o wobrau, gan gynnwys tlws, copi o’u gwaith wedi’i fframio a bag o roddion . Bydd cynigion dethol hefyd yn cael eu cynnwys mewn arddangosfa ar-lein. 

Dylid cyflwyno ceisiadau yn electronig erbyn dyddGwener 1af Mai gyda’r teitl ‘DylanED – fy hoff freuddwyd’.


*Sylwch – oherwydd yr amgylchiadau cyfredol, dim ond yn electronig y gallwn dderbyn ceisiadau.


Dadlwythwch y ffurflen gais yma


Competition Links |  Cysylltiadau Cystadleuaeth

https://www.swansea.ac.uk/dylan-thomas-prize/dylaned/8-11-year-olds-competition-2020/
https://www.swansea.ac.uk/cy/gwobrryngwladoldylanthomas/dylaned/cystadleuaeth-plant-8-11-oed-2020/