News: EU Settlement Scheme Deadline


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – 30 Mehefin

Byddem yn gwerthfawrogi eich help i atgoffa rhieni, pobl ifanc a’ch staff eich hunain y dylent hwy ac aelodau o’u teuluoedd, os ydynt yn ddinasyddion yr UE, yr AEE neu’r Swistir, wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Mae’n ofynnol i blant cymwys wneud cais yn eu rhinwedd eu hunain gan nad oes unrhyw blentyn o unrhyw oedran yn dod o dan gais rhiant i’r Cynllun. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar GOV.UK, gyda chanllawiau ychwanegol ar gyfer y Cynllun yn y daflen hon.

Mae cefnogaeth a chymorth am ddim ar gael drwy nifer o sefydliadau yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Fewnfudo i Ddinasyddion yr UE (eusswales.com). Mae pob darparwr yn cynnig cymorth gydag iaith a gellir cysylltu â nhw yn uniongyrchol dros y ffôn hefyd.

Citizens Advice 0330 3309 059

Newfield’s Law 0292 169 0049

Settled 0330 223 5336

TGP Cymru 0808 802 0025 

Newport Mind 07552121563  / 07918619238 / 07976462481

Deadline for EU Settlement Scheme (EUSS) application – 30 June

We would appreciate your help in reminding parents, young people and your own staff that if they are an EU, EEA or Swiss citizen, they and their family members should apply to the EU Settlement Scheme. Eligible children are required to have an application in their own right because no child of any age is covered by a parent’s application to the EUSS. There’s more information on this on GOV.UK with additional guidance in this EUSS leaflet.

There is free support and help available through a number of organisations in Wales. You can find more details here  EU Citizens Immigration (eusswales.com). All the providers offer language support and can also by contacted directly by telephone.

Citizens Advice 0330 3309 059

Newfield’s Law 0292 169 0049

Settled 0330 223 5336

TGP Cymru 0808 802 0025 

Newport Mind 07552121563  / 07918619238 / 07976462481