News: Hey Girls Free Period Products

Learners aged 8years and upwards, this is the final window for ordering free period products on the current round of funding.Parents have until nextFriday 28thAprilto place their orders.


CYMRAEG:

Gall pobl ifanc ddewis naill ai o gynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio am ddim (e.e. pants mislif) neu nwyddau untro (e.e. padiau mislif) neu’r DDAU! Mae hwn yn rhad ac am ddim ac yn cael ei ddosbarthu i’ch cyfeiriad cartref a archebwyd gan ddefnyddio’r ffurflen ar dudalen we Hey Girls isod:

Os ydych chi rhwng 8-18 oed ac yn mynychu ysgol yn Sir y Fflint, ewch i

Flintshire Home Packs

i wneud cais am gynnyrch mislif am ddim.

English:

Young people can choose from either a free reusable products (e.g. period pants) or a disposable products (e.g period pads) or BOTH! This is free of charge and delivered to your home address ordered using the form on the Hey Girls webpage below:

If you are aged 8-18 years and attend a school in Flintshire,please visit

Flintshire Home Packs

to apply for free period products.